Головна сторінка персонального веб-сайту Марка Скакуна
Марко Скакун

Марко Скакун є керівником ГО "УкрДем" з моменту її створення в 2016 році. Має 2 вищі освіти: соціально-педагогічну та юридичну. 

 

За 5 років громадської діяльності прийшов до наступних висновків:

  • "Держава не здатна себе контролювати"
  • "В державному апараті переважно працюють некваліфіковані особи"
  • "Для більшості чиновників власні інтереси стоять вище за суспільні"
  • "Без громадського контролю держава не здатна ефективно функціонувати"
  • "Більшість чиновників порушують принцип діяти виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"
  • "Більшість чиновників не обізнані зі змістом своїх повноважень (прав та обов'язків) та повноважень фізичних та юридичних осіб".

 

Всупереч нормам ст.3 Конституції України:

  • Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека не визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
  • Права і свободи людини та їх гарантії не визначають зміст і спрямованість діяльності держави.
  • Держава не відповідає перед людиною за свою діяльність.
  • Утвердження і забезпечення прав і свобод людини не є головним обов'язком держави.

 

Особиста мотивація Марка Скакуна займатись громадською діяльністю це жити в суспільстві, де неухильно дотримуються норм Конституції України.